Röklukt – byggnad. Blentarp, Nämndemansvägen.

Befälet i Sjöbo tillsammans med station Veberöd blir larmade till en fastighet där man känner röklukt. Visar sig att någon fimpat i en blomlåda, som det pyr ifrån. Släcker med vatten. Personal på platsen informeras om händelsen.