Röklukt – byggnad. Äsperöd , Trydevägen.

Station Tomelilla blir larmade till en fastighet där man känner röklukt. Ingen brand, återgår utan åtgärd.