Röklukt – byggnad

Station Ystad larmas på undersökning, röklukt. Räddningstjänsten undersöker byggnaden med hjälp av värmekamera utan att finna något.