Röklukt-byggnad

Station Sjöbo och Lövestad larmas till en villa där de känner röklukt. Räddningstjänsten undersöker, hittar ingen brand. Ägaren av fastigheten tillkallar elektriker för att kontrollera elen.