Röklukt – byggnad

Station Ystad larmas för röklukt i ett trapphus. Man lokalisera var det kommer ifrån och det visar sig att det kommer ifrån någon som bakar. Man återgår utan att göra några åtgärder.