RiB – Räddningspersonal i beredskap

På initiativ av Storstockholms brandförsvar startades en konferensgrupp och ett råd för konferensarbetet och under 2012-2013 har en nationell konferensserie i tre delar genomförts. Det fanns två syften. Det ena syftet var att undersöka, jämföra och analysera de utmaningar och frågeställningar som Sveriges räddningstjänster står inför. Det andra syftet var att hitta nationsövergripande lösningar, som skulle kunna lyftas vidare i en gemensam formulering till nationell nivå. Denna rapport är en sammanfattning av analyser, diskussioner och de slutsatser som framkommit under konferensserien.

För att läsa mer följ länken:

RIB Rapport 2012-2013

MSB har i sitt arbete att föra fram värdet av rollen som räddningstjänsterpersonal i beredskap (RiB)  tagit fram två filmer som kan användas av räddningstjänsterna som ett stöd vid rekrytering.

1. Arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap

2. Räddningstjänstpersonal i beredskap – Ett mervärde för dig som arbetsgivare