Räddningstjänsten SÖRF bland de snabbaste i Sverige

Stort förtroende för räddningstjänst och ambulans

Nio av tio invånare har ganska eller mycket stort förtroende för räddningstjänsten. För ambulanssjukvården är andelen åtta av tio. Det visar en ny enkätstudie.

Studien presenteras i rapporten Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2014, gjord av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 

Räddningstjänsten SÖRF bland de snabbaste i Sverige!

Enligt SKL:s rapport Öppna Jämförelser som publicerades den 6 december  http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2014/stortfortroendeforraddningstjanstochambulans.4496.html

ligger vi i toppskiktet av landets alla kommuner vad det gäller att snabbt komma fram till de som behöver vår hjälp.

Mätningarna som görs för femte året visar att Ystad med heltidspersonal kommer på tredje plats i landet med 8, 3 minuter och att SÖRF:s deltidsstationer ligger på strax över 10 minuter vilket gör oss stolta och glada.

Se Ystad Allehandas artikel här:  http://www.ystadsallehanda.se/ystad/ystad-raddar-snabbt/