Räddning / Vattenskada Edvinshem Ystad

Under det kraftiga regnet som drabbar Ystad under eftermiddagen kallas station Ystad till västra delarna av Ystad där totalt fyra fastigheter får in vatten i sina källare. Vattnet stiger snabbt ur källarbrunnarna och räddningstjänsten är behjälpliga att pumpa undan vattnet. När regnet sedan avtar sjunker vattnet undan. Kommunens trafik- och gatuenhet kontaktas och fastighetsägarna ombedes kontakta sina försäkringsbolag. Räddningstjänsten avslutar kl. 16:10.