Räddning – övrigt

Yttre befäl larmas till kontroll angående en tidigare grundstött segelbåt som har svårt att ta sig in i hamnen. Vid ankomst har de lyckats ta sig in och lägger till för natten. Båten har inte tagit någon skada av grundstötningen. Ingen vidare åtgärd av räddningstjänsten.