Pressmeddelande – Ny Sotningsentreprenör utsedd.

Vid dagens direktionsmöte fattade Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund följande beslut.

Sotningsväsendet i Lund AB blir ny sotningsentreprenör i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla & Ystad.
Entreprenaden är på tre år med möjlighet till en förlängning på tre år.

Sotningsväsendet i Lund AB startar sitt uppdrag under hösten -2017.

Direktionens beslut var enhälligt.

Räddningstjänsten behåller brandskyddskontrollen.

Ystad 2017-07-03

Med vänliga hälsningar
Mats Svensson
Räddningschef
Räddningstjänsten SÖRF
010-110 25 14

mats.svensson@sorf.se