Perspektiv ifrån en stolt Räddningschef

Under 2016 har SÖRF träffat, informerat och utbildat mer än 10000 personer.
Vi har ökat antalet tillsyner och vår externa utbildningsverksamhet har ökat med 45%.
Med bra, kompetent och intresserad personal kommer man långt.
Aktiv mot brand = SÖRF.

Mats Svensson
Räddningschef