Passning egen station

Med anledning att station Ystad är på insatsen nedan kallas station Tomelilla in för passning i insatsområdet.