Passning egen station

Med anledning av att station Ystad är upptagna på nedanstående larm kallas Tomelilla in för passning i insatsområdet.