Passning egen station

Station Sjöbo kallas in till passning på egen station då flera andra stationer är insatta i ärenden.