Passning egen station

Med anledning av att station Ystad är ute på olyckan nedan, kallas styrkan i Tomelilla in för passning av insatsområdet.