Passning egen station

Med anledning av att station Ystad är på trafikolyckan nedan kallas Tomelilla in för passning av insatsområdet.