Övrigt räddningstjänst

Station Vollsjö / Lövestad samt Fip-enheten från Sjöbo åker på vattenskada i villa i centralorten Vollsjö. Restvärdesgruppen tar hand om vattenskadan.