Övrigt räddningstjänst

Befälet 3060 i Simrishamn åker på undersökning röklukt utomhus i centralorten. Uppringare till SOS luktar rök och har sett något ljussken utanför sitt fönster. Man finner inget vid platsen varpå räddningstjänsten återgår.