Övrigt lösa föremål, Ystad

Station Ystad kallas ut av polisen för att kontrollera en lyktstolpe som håller på att falla efter att en personbil kört in i den. Bilen avlägsnas och lyktstolpen vrid undan för att förhindra att andra fordon kör in i den. Kommunens el-jour underrättas.