Övrigt – Lösa föremål. Ystad.

Station Ystad larmas ut för lösa takpannor, 6 våningshus. Räddningstjänsten säkrar platsen genom att spärra av. Fastighetsägare åtgärdar vid bättre väder.