Övrigt – Hissöppning. Ystad, Kristianstadsvägen.

Station Ystad larmas på ett hissärende. Visar sig vid framkomst att personen är ute.