Övrigt. Hinder på väg.

Befälet i Simrishamn kallas ut för hinder vid järnvägsöverfarten på Christian lV:s väg. Inväntar Trafikverket för att åtgärda skadan.