Övrigt – Hinder på väg 11, Bokeslätt.

Befälet från Sjöbo larmas ut för uppringare säger att det ligger större mängd taggtråd på en av vägbanorna. Fara för olycka. När befälet kommer till platsen finner man inget på platsen. Trafikverket informeras.