Övrigt – Brand ute. Andrarum.

Befälet från Sjöbo larmas ut för kontroll. Vid framkomst till platsen pågår eldning. Befälet informerar om eldningsförbudet. Ägaren släcker ned.