Övrigt

Yttre befäl larmas till hamnen i Ystad där ett mindre dieselutsläpp ägt rum. Cirka 15 liter har läckt ut i hamnbassängen från ett fartyg. Hamnens personal på plats och övertar ärendet efter samtal med yttre befäl.