Övrig täddningstjänst

Befälet Sjöbo åker till Heinge där ett träd lagt sig över en husvagn.Efter kontroll av platsen lämnas ärendet över till ägare.