Övrig räddningstjänst – Äsperöd

Person som fastnat med armen under sätet på sin bil. Räddningstjänst från Lövestad, värnet Äsperöd och befälet Tomelilla bistår den drabbade på plats.