Övrig räddningstjänst

Befälet 3060 åker på person som sitter fast i hiss. När 3060 kommer till plats är personen redan ute. Ingen åtgärd av räddningstjänst.