Övrig räddningstjänst

Under pågående uppdrag i Onslunda inkommer ytterligare ett ärende i centralorten Ystad. Räddningsvärnet i Köpingebro tillsammans med, polis , ambulans samt Inre befäl på RC-Syd löser uppgiften.