Övrig räddningstjänst

Befälet 3060 åker ut till en fastighet där en orolig boende känner röklukt från sitt värmeaggregat. På plats konstateras att installation av värmeaggregatet inte är utfört på rätt sätt och bör ej användas.

Lämna ett svar