Övrig räddningstjänst

Station Simrishamn åker på vattenskada i villa. Vatten i källare i villa. Vatten stiger i golvbrunnar. Kontakt tas med VA enheten som kommer till plats och övertar ärendet.