Övrig räddningstjänst

Station Lövestad åker på kontroll efter blixtnedslag i villa. Ingen brand. Kontroll med värmekamera görs innan räddningstjänsten återgår.