Övrig räddningstjänst

Station Ystad åker ut till Lilleskog där en båt innan under dagen strandat. Denna gång läggs länsor ut runt om båten för att förhindra eventuellt diesel läckage.