Övrig räddningstjänst

Station Ystad åker ut till Sandskogen för att lyfta undan en större stock på stranden orsakat en olycka med personskada innan på dagen. Stocken förflyttas in i skogen.