Övrig räddningstjänst

Räddningstjänsten bistår sjöräddning och kustbevakning vid en båtolycka utanför Lilleskog. En segelbåt har fastnad mellan stenar en bit ut från land. Ingen person ombord varpå man vill ha hjälp med att söka av området med hjälp av ytlivräddare samt vattendykare från räddningstjänsten i Trelleborg. Ingen person hittas varpå ärendet lämnas över till polis och kustbevakning som kommer att bogsera in segelbåten i hamnen.