Övrig räddning -Österleden Ystad

Räddningstjänsten åker på stormskada där ett större byggnadsstaket blåst ner och lagt sig delvis ut på Österleden. Räddningstjänsten flyttar staketet samt säkrar upp detta. Kontakt från kommunen kommer till plats och får tag i byggföretaget som kommer till plats och övertar ärendet.