Övrig räddning – Flugfiskevägen Nybrostrand

Räddningstjänsten Ystad åker på blixtnedslag i villa. Kontroll av villan med värmekamera samt friläggning för att kontrollera eventuell brand. Ingen brand. Restvärdesledare till plats och sammankopplas med villaägaren.Efterbevakning under kvällen av räddningsvärnet Köpingebro.