Övrig räddning – Bokgatan Sjöbo

Befälet Sjöbo åker på stormskada.Träd som hotar falla mot grannhus. Ingen åtgärd av räddningstjänst. Ägare övertar själv ärendet.