Övrig räddning

Station Ystad åker till en fastighet på St Östergatan där en person är inlåst i källare pga fel i låsanordning.