Översvämning/vattenskada

Räddningstjänsten SÖRF har under det gångna dygnet hanterat ett antal översvämningar/vattenskador i fastigheter. Större delen av ärendena vägleddes via telefon där Yttre Befäl informerade den hjälpsökande att ta kontakt med sitt försäkringsbolag, införskaffa dränkbarpump, leda bort vattnet från fastigheten m.m. Vid de tillfällena Räddningstjänsten gjort en fysisk insats har vattnet konstant stigit i byggnaderna och hotat slå ut el/värmesystem och varit på väg att förstöra stora materiella värden.

Lämna ett svar