Värdegrund

SÖRF: s värdegrund beskriver vårt grundläggande förhållningssätt i hur vi möter varandra och utför vårt uppdrag.

Den hjälper oss att känna glädje och stolthet över att vara en del av SÖRF.

Ansvar & Omtanke

 

 

Ansvar

 

 • Bra förebild
  Med bra inställning, ödmjukhet och vägledning skapar vi förtroende hos andra och mellan varandra.
 • Kunskap och utveckling
  Vi värnar om vår historia och tar ansvar för vår framtid.
 • Engagemang
  Här finns vilja att göra sitt bästa för allas bästa.
 • Tydlighet
  Vi har en god kommunikation och har tydliga förväntningar på varandra.

 

 

 

Omtanke

 • Hjälpande
  Vi finns där för dem som behöver hjälp.
 • Gemenskap
  Vi har god samhörighet där man blir respekterad för den man är.
 • Respektfullt bemötande
  Oavsett situation bemöter vi alla med respekt och försöker förstå andras perspektiv.
 • Trygghet
  Vi vågar erkänna brister och samarbetar för att utvecklas och skapa en god arbetsmiljö.

Plan för lika rätt och möjligheter 2016-2018

Plan för lika rätt och möjligheter – 2016-2018 version-2.0 september 2016