Station Tomelilla

Bemanning:

FIP-Styrkledare samt 4 Brandmän Deltid (5min)

Bild Kommun Placering Radio Personal Typ av enhet Teknisk beskrivning
Tomelilla Tomelilla 262-4010 1 + 3 Räddnings/Släckbil 4300 L, 400 L skum, vinsch, hydraulverktyg
Tomelilla Tomelilla 262-4060 1 FIP IR-kamera
Tomelilla Tomelilla 262-4040 Lastväxlare 10000 L, 1000 L skum. Kem-container
Tomelilla Tomelilla 262-4050 Sjukvårdsbil Dragbil till båt