Station Vollsjö

Bemanning: Styrkeledare samt 2st Brandmän deltid (5 min)

Vollsjö

262-5210

Räddnings/Släckbil

3000 L, 200 L skum, hydraulverktyg, IR-kamera