Station Sjöbo

Bemanning:

FIP-Styrkeledare samt 4st Brandman Deltid (5min)

Bild Kommun Placering Radio Personal Typ av enhet Teknisk beskrivning
Sjöbo Sjöbo 262-5010 1 + 3 Räddnings/Släckbil 4300 L, 400 L skum, vinsch, hydraulverktyg
Sjöbo Sjöbo 262-5060 1 FIP IR-kamera
Sjöbo Sjöbo 262-5040 Tankbil 10000 L, 500 L skum
Sjöbo Sjöbo 262-5050 Sjukvårdsbil