Station Lövestad

Bemanning: Styrkeledare samt 2st Brandmän deltid (5 min)

Bild Kommun Placering Radio Personal Typ av enhet Teknisk beskrivning
Sjöbo Lövestad 262-5310 1 + 2 Räddnings/Släckbil 3000 L, 200 L skum, vinsch, hydraulverktyg, IR-kamera
Sjöbo Lövestad 262-5390 Restvärdesenhet