Direktionen

 

Stående från Vänster.

Lars Lundberg Sjöbo, Andre af Geijerstam Sjöbo, Johan Wahlgren ordf. Ystad, Christer Hovbrand Sjöbo, Margit Svensson Tomelilla, Roland Thord, Bengt Högborg Tomelilla Adrian Magnusson Ystad, Karl-Erik Olsson Simrishamn, Anders Johnsson Simrishamn, Bror Ahlin Sjöbo, Lennart Johansson Ystad.

Främre raden från vänster.

Frederick Thott Simrishamn, Torgny Larsson Tomelilla, Nils-Evert Erlandsson Ystad.

 

Saknas på bild Peter Boström Tomelilla.

Direktionsprotokoll

Protokoll Direktionsprotokoll 170123 Direktionsprotokoll 170306 Direktionsprotokoll 170515 Direktionsprotokoll 170529 Direktionsprotokoll 170925 Direktionsprotokoll 171127 Direktionsprotokoll 180122 Direktionsprotokoll 180305 Direktionsprotokoll 180528 Direktionsprotokoll