Om Sörf

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund bildades den 1 januari 2000 genom att räddningstjänsterna i Simrishamn, Skurup, Tomelilla och Ystad organiserades i ett gemensamt kommunalförbund. Den 1 januari 2006 anslöts även Sjöbo räddningstjänst till förbundet. Skurup valde att träda ur och sedan den 1 januari 2013 består förbundet av Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner.

Verksamheten styrs av en från medlemskommunerna tillsatt direktion bestående av 11 ordinarie ledande politiker. Verksamheten regleras av en förbundsordning som styr verksamheten och den ekonomiska fördelningen mellan medlemskommunerna. Förbundsdirektionens verkställande tjänsteman är räddningschefen.
Förbundet har det administrativa sätet i Ystad och operativa styrkor i alla fyra kommunerna. Syftet med förbundet är att bättre och effektivare kunna utnyttja tillgängliga resurser inom det gemensamma räddningstjänstområdet.

Verksamhetsområdet skall vara inriktat på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

 

Direktionen

  Stående från Vänster. Lars Lundberg Sjöbo, Andre af Geijerstam Sjöbo, Johan Wahlgren ordf. Ystad, Christer Hovbrand Sjöbo, Margit Svensson

Uppdraget

Direktionens mål är att Räddningstjänsten skall vara planerad och organiserad på ett sådant sätt att en insats skall kunna påbörjas

Kontakta oss

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund Metallgatan 2, 271 39 Ystad Se karta Pressfrågor i samband med pågående insatser. Kontakta inre befäl vid

Medlemskommunerna

                                        

Handlingsprogram

Här kan du läsa vårt handlingsprogram som är antaget för mandatperioden 2014-2018. Handlingsprogram 2014-2018

Värdegrund

Vår gemensamma värdegrund Respekt Öppenhet Pålitlighet Professionalitet Vi skapar trygghet för andra och varandra! Räddningstjänstförbundets övergripande uppdrag är att skapa

Stationer

Här hittar du bilder och information om våra stationer och fordon.