Nödställd person Ystad

Station Ystad larmas på låg prio till en adress där en person sitter innestängd i en hiss. Hissen har stannat mellan två våningar och reparatör medger lång framkörningstid varpå räddningstjänsten kallas till platsen. Nödöppning av hissdörren och personen hjälps ut.