Nödställd person – hiss

Station Ystad åker på ett ärende där personer är instängda i en hiss. Vid framkomst har personerna kommit ut och räddningstjänsten kan återvända. Hissen stängs av och tekniker meddelas.