Nädställd person Ales stenar Kåseberga

Station Ystad och yttre befäl, 2 ambulanser och polis larmas till en fallolycka där två personer fallit över kanten vid Ales stenar. En av personerna lyckas stanna efter ett tiotal meter medan den andra rullar hela vägen ner till strandkanten, en sträcka på 50-60 meter. Personen som faller längst klagar på smärtor i nacke, rygg och höft. Räddningstjänsten är sedan ambulanspersonal bedömt honom som stabil, behjälpliga i omhändertagandet och bistår bl.a. med bärhjälp och transport till ambulans.